VIDEO

[Trận 9] Triệu Nhữ Quyền vs Nguyễn Hoàng Trung : Đại chiến cờ úp...
[Trận 8] Nguyễn Hoàng Trung vs Lương Quốc Quyền : Đại chiến cờ...
[Trận 7] Lương Quốc Quyền vs Đinh Quang Hưng : Đại chiến cờ úp...
[Trận 6] Nguyễn Hoàng Lâm vs Lương Quốc Quyền : Đại chiến cờ úp...
[Trận 5] Tạ Đan Phong vs Đinh Quang Hưng : Đại chiến cờ úp online...
[Trận 4] Nguyễn Hoàng Trung vs Hứa Quốc Nghĩa : Đại chiến cờ úp...
[Trận 3] Hứa Quốc Nghĩa vs Trềnh A Sáng : Đại chiến cờ úp online...
Vương Thiên Nhất vs Hác Kế Siêu : Vòng BK giải cờ nhanh siêu cấp...
Vương Thiên Nhất vs Tưởng Xuyên : Trận CK giải cờ nhanh siêu cấp...
[Trận 2] Nguyễn Hoàng Lâm vs Vương Lương Đạt : Đại chiến cờ úp...
[Trận 1] Chu Thế Kiệt vs Nguyễn Hoàng Trung : Đại chiến cờ úp online...
Hà Văn Triết vs Vương Thiên Nhất : Vòng 4 giải cờ tướng Cao Cảng...
Vương Thiên Nhất vs Triệu Kim Thành : Vòng 3 giải cờ tướng Cao Cảng...
Vương Thiên Nhất vs Trương Học Triều : Vòng 2 giải cờ tướng Cao...
Lý Hàn Lâm vs Vương Thiên Nhất : Vòng 1 giải cờ tướng Cao Cảng...
Lương Đức Hoàng vs Trần Quang Chiến : Trận CK giải cờ tướng tập...
Lương Đức Hoàng vs Lê Hải Ninh : Vòng BK giải cờ tướng tập huấn...
Trần Quang Chiến vs Phí Mạnh Cường : Vòng TK giải cờ tướng tập...
TTTT giải thi đấu giao hữu 16 danh thủ cờ chớp KYBAI 2018 (ngày 06/05/2018)
Đào Cao Khoa vs Lưu Tông Trạch : Trận CK giải cờ chớp tứ hùng KYBAI.TV...