Tin tức

Kết quả ván 5 trận CK : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi...

 KYBAI.TV Kết quả ván 5 trận CK giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Ván 5: Vương...

Kết quả ván 4 trận CK : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi...

 KYBAI.TV Kết quả ván 4 trận CK giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Ván 4: Trịnh...

Kết quả ván 3 trận CK : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi...

 KYBAI.TV Kết quả ván 3 trận CK giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Ván 3: Vương...

Kết quả ván 2 trận CK : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi...

 KYBAI.TV Kết quả ván 2 trận CK giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Ván 2: Trịnh...

Kết quả ván 1 trận CK : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi...

 KYBAI.TV Kết quả ván 1 trận CK giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Ván 1: Vương Thiên...

Kết quả vòng 3 : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018

 KYBAI.TV Kết quả vòng 3 giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018  Trận 1: Vương Thiên Nhất...

Kết quả vòng 2 : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018

 KYBAI.TV Kết quả vòng 2 giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Trận 1: Vương Thiên Nhất 3...

Kết quả lượt về vòng 1 : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên...

KYBAI.TV Kết quả lượt về vòng 1 giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Thời gian: 18h00 (giờ Việt...

Kết quả lượt đi vòng 1 : Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên...

 KYBAI.TV Kết quả lượt đi vòng 1 giải cờ tướng quán quân Trung Quốc cúp Bích Quế Viên Bôi 2018 Thời gian: 8h00 (giờ Việt...

Thập lục quân luận binh - Danh sách 16 kỳ thủ tham dự giải cờ tướng Bích Quế...

 KYBAI.TV "Quan quân bán kỳ bànChinh chiến Bích Quế ViênĐông phương Liễu điện nãoDương Thành Lã phụng tiênThiên...

Bốc thăm chia bảng : Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi lần thứ 10 năm...

 KYBAI.TV Bốc thăm chia bảng : Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi lần thứ 10 năm 2018 Thi đấu: Từ ngày 120-16/12/2018Địa...

Kết quả và biên bản vòng 22 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 KYBAI.TV Kết quả vòng 22 giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018 Trận 1: Giang Tô 3 - 5 Tứ Xuyên Tôn...

Kết quả và biên bản vòng 21 : Giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 KYBAI.TV Kết quả vòng 22 giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018 Trận 1: Tứ Xuyên 5 - 3 Giang Tô Mạnh...

Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018

 KYBAI.TV Giải cờ tướng quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018 1.Đơn vị tổ chức: - Hiệp...

BXH chung cuộc và lễ trao thưởng : Giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc...

 KYBAI.TV BXH chung cuộc và lễ trao thưởng : Giải vô địch cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc năm 2018  Bảng Nam: Quán...