Trịnh Duy Đồng xuất sắc bảo vệ danh hiệu vô địch giải cờ chớp Tài Thần Bôi 2019

Đăng lúc: 12:24 24/01/2019 - Lượt xem : 1795

 

KYBAI.TV

 

BXH chung cuộc giải cờ chớp "Tài Thần Bôi" lần thứ 7 năm 2019

 

Quán quân: Trịnh Duy Đồng

Á quân: Hồng Trí

Quý quân: Vương Thiên Nhất + Lã Khâm

 

Hạng 5-8: Đào Hán Minh,Tôn Dũng Chinh,Tạ Tĩnh,Vương Hạo

 

Hạng 9-16: Từ Thiên Hồng,Liễu Đại Hoa,Triệu Quốc Vinh,Vu Ấu Hoa,Mạnh Thần,Lý Thiếu Canh,Tưởng Xuyên,Từ Siêu

 

 

Biên bản một số ván đấu tại giải :

 

Vương Thiên Nhất 1 - 1 Trịnh Duy Đồng

 

 

Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Vương Thiên Nhất

 

 

Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Vương Thiên Nhất

 

 

Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Hồng Trí

 

 

Hồng Trí 1 - 1 Trịnh Duy Đồng

 


Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Vương Hạo

 


Tạ Tĩnh 1 - 1 Vương Thiên Nhất

 

 

Vương Thiên Nhất 2 - 0 Tạ Tĩnh

 

 

Tôn Dũng Chinh 0 - 2 Lã Khâm

 

 

Lã Khâm 2 - 0 Tôn Dũng Chinh

 


Đào Hán Minh 0 - 2 Hồng Trí

 


Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Từ Siêu

 

 

Lý Thiếu Canh 0 - 2 Vương Hạo

 

 

Vương Thiên Nhất 2 - 0 Tưởng Xuyên

 

 

Tưởng Xuyên 0 - 2 Vương Thiên Nhất

 

 

Tạ Tĩnh 2 - 0 Mạnh Thần

 

 

Lã Khâm 2 - 0 Vu Ấu Hoa

 

 

Vu Ấu Hoa 2 - 0 Lã Khâm

 

 

Lã Khâm 2 - 0 Vu Ấu Hoa

 

 

Liễu Đại Hoa 0 - 2 Hồng Trí

 


Đào Hán Minh 2 - 0 Từ Thiên Hồng

 

 

Chu Thiếu Quân 0 - 2 Vương Thiên Nhất

 

 

Vương Thiên Nhất 2 - 0 Chu Thiếu Quân

 


Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Lâm Huy Vũ

 

 

Lâm Huy Vũ 0 - 2 Trịnh Duy Đồng