Kết quả trận 4 (ngày 09/08) : Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong - Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

Đăng lúc: 10:48 10/08/2018 - Lượt xem : 753

 

KYBAI.TV

 

* Kết quả trận 1 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 06/08/2018

 

Trần Hữu Bình 1 - 4 Tạ Đan Phong

 

Ván 1: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 2: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 3: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 4: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

Ván 5: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 

 

* Kết quả trận 2 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 07/08/2018

 

Tạ Đan Phong 3 - 2 Trần Hữu Bình

 

Ván 6: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Trung Quốc) 

 

Ván 7: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 8: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 9: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 10: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam)  

 

* Kết quả trận 3 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 08/08/2018

 

Trần Hữu Bình 3 - 2 Tạ Đan Phong

 

Ván 11: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 12: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 13: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 14: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 15: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 

 

* Kết quả trận 4 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 09/08/2018

 

Tạ Đan Phong 2 - 1 Trần Hữu Bình

 

Ván 16: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 17: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 18: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Chung cuộc: Danh thủ Tạ Đan Phong (Tượng kỳ đại sư,Trung Quốc) đã giành chiến thắng chung cuộc trước danh thủ Trần Hữu Bình của Việt Nam với tỷ số 11-7 trong trận thi đấu đối kháng cá nhân tranh hùng cờ úp online trên sân chơi Thiên Thiên tượng kỳ.