Kết quả trận 3 (ngày 08/08) : Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong - Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

Đăng lúc: 10:56 09/08/2018 - Lượt xem : 497

 

KYBAI.TV

 

* Kết quả trận 1 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 06/08/2018

 

Trần Hữu Bình 1 - 4 Tạ Đan Phong

 

Ván 1: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 2: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

Ván 3: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 4: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

Ván 5: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 

 

* Kết quả trận 2 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 07/08/2018

 

Tạ Đan Phong 3 - 2 Trần Hữu Bình

 

Ván 6: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Trung Quốc) 

 

Ván 7: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 8: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

Ván 9: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 10: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

* Kết quả trận 3 : Tranh hùng cờ úp onine Việt Trung 2018

 

Thời gian: 19h00 ngày 08/08/2018

 

Trần Hữu Bình 3 - 2 Tạ Đan Phong

 

Ván 11: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 12: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 0 - 1 Trần Hữu Bình (Việt Nam) 

 

Ván 13: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 1 - 0 Tạ Đan Phong (Trung Quốc)

 

Ván 14: Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 1 - 0 Trần Hữu Bình (Việt Nam)

 

Ván 15: Trần Hữu Bình (Việt Nam) 0 - 1 Tạ Đan Phong (Trung Quốc) 

 

Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trận thi đấu thứ 4 giữa 2 danh thủ Trần Hữu Bình và Tạ Đan Phong diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (ngày 09/08/2018) trên sóng của KYBAI.TV