Hạ màn Giáp cấp liên tái 2018 : Hàng Châu lỗi hẹn,Quảng Đông lần thứ 8 đăng quang

Đăng lúc: 12:32 29/12/2018 - Lượt xem : 2126

 

KYBAI.TV

 

BXH chung cuộc giải vô địch cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái 2018

 

 

Quán quân: Đội tuyển Quảng Đông (Lã Khâm,Hứa Ngân Xuyên,Trịnh Duy Đồng,Trương Học Triều,Hứa Quốc Nghĩa)

 

 

Á quân: Đội tuyển Thượng Hải (Hồ Vinh Hoa,Tôn Dũng Chinh,Tạ Tĩnh,Vạn Xuân Lâm,Triệu Vĩ,Tưởng Dung Băng)

 

 

Quý quân: Đội tuyển Tứ Xuyên (Mạnh Thần,Uông Dương,Lý Thiếu Canh,Triệu Phàn Vĩ,Dương Huy,Hứa Văn Chương)

 

 

Điện quân: Đội tuyển Hàng Châu (Vương Thiên Nhất,Thân Bằng,Triệu Kim Thành,Quách Phụng Đạt,Lý Bỉnh Hiền)

 

 

Hạng 5: Đội tuyển Nội Mông Cổ (Triệu Quốc Vinh,Hồng Trí,Hác Kế Siêu,Úy Cường,Túc Thiếu Phong,Trần Đống)

 

 

Hạng 6: Đội tuyển Kinh Ký (Tưởng Xuyên,Diêm Văn Thanh,Trương Cường,Kim Ba,Triệu Điện Vũ,Lục Vĩ Thao)

 

 

A) Kết quả vòng Play-Off:

 

Trận Play-Off 1: Kinh Ký 9 - 11 Thượng Hải

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Vạn Xuân Lâm 2 - 0 Kim Ba

 

 

Bàn 2: Lục Vĩ Thao 1 - 1 Tôn Dũng Chinh

 

 

Bàn 3: Tạ Tĩnh 0 - 2 Triệu Điện Vũ

 

 

Bàn 4: Tưởng Xuyên 1 - 1 Triệu Vĩ

 

 

Thể thức: Cờ chớp (5 phút,tích lũy 3 giây)

 

Bàn 1: Vạn Xuân Lâm 0 - 2 Lục Vĩ Thao

 

 

Bàn 2: Triệu Điện Vũ 0 - 2 Tạ Tĩnh

 

 

Bàn 3: Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Tưởng Xuyên

 

 

Bàn 4: Kim Ba 1 - 1 Triệu Vĩ

 

 

Thể thức: Cờ chớp luân lưu (5 phút,tích lũy 3 giây)

 

Bàn 1: Tạ Tĩnh 1 - 1 Tưởng Xuyên

 

 

Bàn 2: Lục Vĩ Thao 0 - 2 Tôn Dũng Chinh

 

 

 

Trận Play-Off 2: Nội Mông Cổ 1 - 5 Quảng Đông

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Úy Cường

 

 

Bàn 2: Hồng Trí 1 - 1 Trương Học Triều

 

 

Bàn 3: Hứa Ngân Xuyên 2 - 0 Triệu Quốc Vinh

 

 

 

B) Kết quả vòng BK:

 

Trận BK 1: Hàng Châu 7 - 9 Thượng Hải

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Triệu Vĩ 1 - 1 Thân Bằng

 

 

Bàn 2: Quách Phụng Đạt 1 - 1 Vạn Xuân Lâm

 

 

Bàn 3: Tạ Tĩnh 1 - 1 Triệu Kim Thành

 

 

Bàn 4: Vương Thiên Nhất 1 - 1 Tôn Dũng Chinh

 

 

Thể thức: Cờ chớp (5 phút,tích lũy 3 giây)

 

Bàn 1: Triệu Vĩ 2 - 0 Quách Phụng Đạt

 

 

Bàn 2: Triệu Kim Thành 2 - 0 Vạn Xuân Lâm

 

 

Bàn 3: Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Thân Bằng

 

 

Bàn 4: Vương Thiên Nhất 0 - 2 Tạ Tĩnh

 

 

 

Trận BK 2: Tứ Xuyên 7 - 9 Quảng Đông

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Mạnh Thần 2 - 0 Hứa Quốc Nghĩa

 

 

Bàn 2: Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Triệu Phàn Vĩ

 

 

Bàn 3: Uông Dương 1 - 1 Trương Học Triều

 

 

Bàn 4: Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Lý Thiếu Canh

 

 

Thể thức: Cờ chớp (5 phút tích lũy 3 giây)

 

Bàn 1: Uông Dương 2 - 0 Trương Học Triều

 

 

Bàn 2: Hứa Ngân Xuyên 2 - 0 Triệu Phàn Vĩ

 

 

Bàn 3: Mạnh Thần 0 - 2 Trịnh Duy Đồng

 

 

Bàn 4: Hứa Quốc Nghĩa 1 - 1 Lý Thiếu Canh

 

 

 

C) Kết quả trận tranh hạng 3-4 và trận CK:

 

Trận tranh hạng 3-4: Hàng Châu 3 - 5 Tứ Xuyên

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Vương Thiên Nhất 2 - 0 Uông Dương

 

 

Bàn 2: Lý Thiếu Canh 2 - 0 Quách Phụng Đạt

 

 

Bàn 3: Thân Bằng 1 - 1 Mạnh Thần

 

 

Bàn 4: Triệu Phàn Vĩ 2 - 0 Triệu Kim Thành

 

 

 

Trận CK: Quảng Đông 5 - 1 Thượng Hải

 

Thể thức: Cờ nhanh (20 phút,tích lũy 5 giây)

 

Bàn 1: Trương Học Triều 2 - 0 Vạn Xuân Lâm

 

 

Bàn 2: Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên

 

 

Bàn 3: Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Triệu Vĩ