Chương trình học cờ tướng online cơ bản khóa 3 cùng KTQG Trần Quyết Thắng (tháng 3/2018)

Đăng lúc: 14:52 03/03/2018 - Lượt xem : 4033

 

KYBAI.TV

 

Chương trình học cờ tướng online cơ bản khóa 3 cùng KTQG Trần Quyết Thắng (tháng 3/2018)

 

I.Khai giảng và liên hệ:

 

- Chương trình học cờ tướng online cơ bản khóa 3 kéo dài 3 tháng,bắt đầu khai giảng từ ngày 09/03/2018

- Liên hệ trực tiếp: KTQG Trần Quyết Thắng,ĐT: 0919789389

 

II.Nội dung khóa học:

 

Học tập và nghiên cứu về các loại hình Khai Cuộc cơ bản :

 

A.Phần Khai Cuộc đi Tiên:

 

- Nghiên cứu về các loại chuyên đề Khai Cuộc :

1. Chuyên đề Thuận Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
2. Chuyên đề Nghịch Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
3. Chuyên đề Bán Đồ Liệt Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
4. Chuyển đề Pháo đầu đối Uyên Ương Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
5. Chuyển đề Pháo đầu đối Quy Bối Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
6. Chuyển đề Pháo đầu đối Điệp Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
7. Chuyên đề Pháo đầu đối Tam Bộ Hổ: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
8. Chuyên đề Pháo đầu đối Đơn Đề Mã: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
9. Chuyên đề Pháo đầu đối Phản Cung Mã: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)
10. Chuyên đề Pháo đầu đối Bình Phong Mã: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)

 

B.Phần Khai Cuộc đi Hậu:

 

1. Chuyên đề Bình Phong Mã đối Pháo đầu: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp) :

 

- Hệ thống bình Pháo đổi Xe
- Hệ thống Song Pháo quá hà
- Hệ thống Bình Phong Mã phá Pháo đầu Mã đội
- Hệ thống Bình Phong Mã chống Ngũ Thất Pháo,Ngũ Bát Pháo,Ngũ Lục Pháo

 

2. Chuyên đề đi Hậu chống Tiên Nhân Chỉ Lộ: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp): 


- Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Liễm Pháo

 

3. Chuyên đề đi Hậu chống Khởi Mã cuộc: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)

4. Chuyên đề đi Hậu chống Phi Tượng cuộc: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)

5. Chuyên đề đi Hậu chống Quá Cung cuộc: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)

6. Chuyên đề đi Hậu chống Sĩ Giác Pháo: (Gồm tài liệu phát sẵn và livestream giảng dạy trực tiếp)

 

III.Quyền lợi học viên:

 

- Học viên được học tập một cách khoa học,hệ thống,bài bản theo những giáo trình đã được biên soạn đầy đủ,công phu
- Học viên được hỏi đáp thường xuyên và được phản hồi trực tiếp,nhanh chóng,chính xác
- Học viên được phân tích và giải thích những ván thi đấu thực chiến của bản thân 
- Học viên được thường xuyên thi đấu giao lưu cọ xát trên hệ thống phần mềm hiện đại Thiên Thiên tượng kỳ
- Học viên được tham gia thi đấu liên tục tại các giải đấu do khóa học tổ chức định kỳ

 

IV.Đăng ký và lệ phí khóa học

 

- Đăng ký khóa học cờ tướng online cùng KTQG Trần Quyết Thắng thông qua số ĐT trực tiếp: 0919789389 hoặc thông qua Facebook: https://www.facebook.com/groups/312306409118190/
https://www.facebook.com/tran.quyetthang.549

- Lệ phí khóa học: Học viên đóng lệ phí học tập là 1 triệu VNĐ/ khóa
- Có thể đóng lệ phí bằng cách chuyển khoản ngân hàng:
+ Tên TK: Trần Quyết Thắng
+ Số TK: 27910000300589
+ Ngân hàng BIDV chi nhánh Đại La - Hà Nội