BXH cá nhân Nam mới nhất của làng cờ Trung Quốc tính cho 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 11:10 07/01/2019 - Lượt xem : 2940

 

KYBAI.TV

 

BXH cá nhân mới nhất của làng cờ Trung Quốc tính cho 6 tháng đầu năm 2019 (Tốp 50)

 

1.Vương Thiên Nhất

2.Trịnh Duy Đồng

3.Tưởng Xuyên

4.Hứa Ngân Xuyên

5.Triệu Hâm Hâm

6.Hồng Trí

7.Triệu Kim Thành

8.Tạ Tĩnh

9.Thôi Cách

10.Hác Kế Siêu

 

11.Lã Khâm

12.Mạnh Thần

13.Uông Dương

14.Thân Bằng

15.Tôn Dũng Chinh

16.Từ Siêu

17.Triệu Tử Vũ

18.Hoàng Trúc Phong

19.Triệu Quốc Vinh

20.Lục Vĩ Thao

 

21.Triệu Vĩ

22.Triệu Phàn Vĩ

23.Lý Thiếu Canh

24.Lưu Tử Kiện

25.Vương Bân

26.Võ Tuấn Cường

27.Hà Văn Triết

28.Tôn Dật Dương

29.Trình Minh

30.Trương Học Triều

 

31.Trịnh Nhất Hoằng

32.Triệu Điện Vũ

33.Hứa Quốc Nghĩa

34.Trần Hoằng Thịnh

35.Vương Dược Phi

36.Nhiếp Thiết Văn

37.Chung Thiếu Hồng

38.Lý Tuyết Tùng

39.Tạ Khuy

40.Đảng Phỉ

 

41.Tài Dật

42.Vạn Xuân Lâm

43.Hoàng Hải Lâm

44.Trương Thân Hoành

45.Bốc Phụng Ba

46.Tạ Nghiệp Kiền

47.Miêu Lợi Minh

48.Từ Thiên Hồng

49.Lý Hàn Lâm

50.Lưu Dịch Đạt